Artikelindex

Doel

Auditinfo.eu biedt een gespecialiseerde zoekmachine voor het vakgebied auditing. In de zoekmachine zijn uitsluitend bronnen opgenomen die van belang zijn voor auditors en die informatie vrij toegankelijk aanbieden. Een lijst van deze bronnen is via het menu Informatiebronnen te raadplegen.

Reikwijdte

De zoekmachine richt zich op iedereen die zich beroepsmatig met auditing bezighoudt. Primaire doelgroep voor de zoekmachine zijn accountants, interne en IT-auditors in Europa. In deze versie zijn alleen bronnen uit Nederlands-, Duits- en Engelstalige landen in Europa geïndexeerd, alsmede die van internationale organisaties. Om de betrouwbaarheid te waarborgen is voornamelijk informatie opgenomen van beroepsorganisaties, toezichthouders en algemeen erkende bronnen. Overige bronnen worden uitvoerig getoetst alvorens ze worden toegevoegd.

Waarom deze dienst?

Deze dienst is ontwikkeld omdat algemene zoekmachines lang niet in alle gevallen de juiste resultaten leveren. Een globale zoekopdracht resulteert vaak in duizenden treffers, die handmatig beoordeeld moeten worden om de juiste informatie te vinden. Bij een gedetailleerde zoekopdracht daarentegen bestaat het risico dat niet alle relevante informatie gevonden wordt; een gedetailleerde zoekopdracht moet veelal enkele malen herhaald worden om het gewenste resultaat te krijgen. Het doel van een gespecialiseerde zoekmachine is om deze tekortkomingen te ondervangen.

Voor- en nadelen

Aan het gebruik van een gespecialiseerde zoekmachine is een aantal voor- en nadelen verbonden.

Voordelen:

  • veel gerichter en sneller kunnen zoeken in relevante sites
  • gegarandeerd betrouwbare informatie afkomstig van handmatig geselecteerde bronnen
  • geen ongewenste zoekresultaten, zoals reclame en commerciële uitingen

Nadelen:

  • alleen te gebruiken voor het vakgebied, niet voor algemeen gebruik
  • risico dat de doorzochte bronnen niet volledig zijn, zodat belangrijke informatie niet gevonden wordt