Artikelindex

Doel

Auditinfo.eu biedt een gespecialiseerde zoekmachine voor het vakgebied auditing. In de zoekmachine zijn uitsluitend bronnen opgenomen die van belang zijn voor auditors en die informatie vrij toegankelijk aanbieden. Een lijst van deze bronnen is via het menu Informatiebronnen te raadplegen.

Reikwijdte

De zoekmachine richt zich op iedereen die zich beroepsmatig met auditing bezighoudt. Primaire doelgroep voor de zoekmachine zijn accountants, interne en IT-auditors in Europa. In deze versie zijn alleen bronnen uit Nederlands-, Duits- en Engelstalige landen in Europa geïndexeerd, alsmede die van internationale organisaties. Om de betrouwbaarheid te waarborgen is voornamelijk informatie opgenomen van beroepsorganisaties, toezichthouders en algemeen erkende bronnen. Overige bronnen worden uitvoerig getoetst alvorens ze worden toegevoegd.

Waarom deze dienst?

Deze dienst is ontwikkeld omdat algemene zoekmachines lang niet in alle gevallen de juiste resultaten leveren. Een globale zoekopdracht resulteert vaak in duizenden treffers, die handmatig beoordeeld moeten worden om de juiste informatie te vinden. Bij een gedetailleerde zoekopdracht daarentegen bestaat het risico dat niet alle relevante informatie gevonden wordt; een gedetailleerde zoekopdracht moet veelal enkele malen herhaald worden om het gewenste resultaat te krijgen. Het doel van een gespecialiseerde zoekmachine is om deze tekortkomingen te ondervangen.

Voor- en nadelen

Aan het gebruik van een gespecialiseerde zoekmachine is een aantal voor- en nadelen verbonden.

Voordelen:

  • veel gerichter en sneller kunnen zoeken in relevante sites
  • gegarandeerd betrouwbare informatie afkomstig van handmatig geselecteerde bronnen
  • geen ongewenste zoekresultaten, zoals reclame en commerciële uitingen

Nadelen:

  • alleen te gebruiken voor het vakgebied, niet voor algemeen gebruik
  • risico dat de doorzochte bronnen niet volledig zijn, zodat belangrijke informatie niet gevonden wordt

Zoekmachine

De zoekmachine is op dit moment gerealiseerd met de technologie van Google (Custom Search Engine). Iedere informatiebron is voorzien van een wegingsfactor, zodat informatie van bepaalde pagina's hoger in de resultaten verschijnt dan informatie van andere pagina's. Websites die direct op auditing betrekking hebben, zijn hoger gewaardeerd dan webpagina's die een indirecte relatie met het vakgebied hebben. Tevens kunnen de zoekresultaten naar categorie worden gefilterd, zodat alleen informatie uit die groep getoond worden. Voorbeelden van categorieën zijn beroepsorganisaties, toezichthouders en tijdschriften.

Content management systeem

De pagina die u nu bekijkt is gemaakt met het content management systeem Joomla! Met uitzondering van de zoektechnologie is alle andere toegepaste software open source. Auditinfo.eu is erkentelijk aan iedereen die deze software onder vrije voorwaarden beschikbaar heeft gesteld, omdat zonder deze componenten de dienst niet in de huidige vorm gerealiseerd had kunnen worden.