Auditinfo.eu is een website voor accountants, interne auditors en IT-auditors in Europa. Op deze website kunt u gebruik maken van een vaktechnische zoekmachine, waarmee auditors gericht relevante informatie kunnen vinden. Daarnaast hebben we een verzameling van interessante informatiebronnen voor auditors aangelegd.