Artikelindex

Als een zoekopdracht tot teveel treffers leidt, is het zinvol de zoekopdracht in te perken. Dit kan op verschillende manieren.

Filteren op categorie

Nadat u een zoekopdracht heeft gegeven, verschijnen boven de treffers tabbladen met daarop de namen van categorieën. Voorbeelden van categorieën zijn normen en standaarden, beroepsorganisaties en toezichthouders. Vervolgens kunt u filteren op categorie door op een van de tabbladen te klikken. U keert weer terug naar alle zoekresultaten, door op het eerste tabblad te klikken (Alles).

Zoeken op meer begrippen

Meerdere begrippen in een zoekopdracht beperken het aantal resultaten. Kies begrippen die in elkaars verlengde liggen, zoals synoniemen of specifieke toepassingen van een algemene term. Voorbeeld:

calamiteit brand

Het is niet nodig speciale tekens te gebruiken, zoals de ampersand (&) of het plus-teken (+).

Zoekbegrip in juiste context plaatsen

Door meerdere zoekbegrippen te gebruiken, kunt u ook een woord in de juiste context plaatsen. Het woord controller wordt bijvoorbeeld gebruikt om een functionaris aan te duiden, maar ook als onderdeel in een computer. Vergelijkt u resultaten van de volgende zoekopdrachten:

controller boekhouding

en

controller device 

Bovendien kan hetzelfde woord in meerdere talen voorkomen, zoals brand in het Nederlands, Duits (in de betekenis vuur) en Engels (in de betekenis merk). Om alleen op de Nederlandse betekenis te zoeken, voegt u een synoniem toe:

brand vuur

U kunt ook het type document toevoegen waarnaar u zoekt, zoals een artikel, handboek of norm. Stel, u bent op zoek naar een artikel over XBRL:

XBRL artikel

Zoekbegrip uitsluiten

Met het minus-teken kunt u een begrip weglaten uit de resultaten. Deze methode is eveneens bruikbaar als een begrip meerdere betekenissen heeft en u alleen geïnteresseerd bent in een bepaalde context. Voorbeeld: u wilt meer weten over het beheersen van calamiteiten, zoals brand en overstromingen. In de resultaten treft u echter vooral informatie aan over de wijze waarop banken met crises in de geld- en kapitaalmarkt om moeten gaan. Gebruik dan de volgende zoekopdracht:

calamiteit -bank

Zoeken op zinssneden

Met aanhalingstekens kunt u zoeken op hele zinnen of delen daaruit. Dit kan handig zijn als u precies weet wat u zoekt. U heeft bijvoorbeeld een boek of artikel gelezen en u bent op zoek naar een digitale versie. Zoekopdracht:

"Voor u ligt de handleiding ZekeRE-Privacy"

U kunt deze methode ook gebruiken als u wilt weten of een bepaalde tekst ergens anders geciteerd is. Begrippen die uit twee losse woorden bestaan, zoals administratieve organisatie, hoeven normaliter niet omgeven te worden door aanhalingstekens.

Zoeken op locatie

Indien u wilt weten wat een bepaalde organisatie of instantie heeft gepubliceerd over een onderwerp, kunt u dat aangeven met het zogenaamde site-commando. U bent bijvoorbeeld op zoek naar publicaties van De Nederlandsche Bank over Mifid. Zoekopdracht:

mifid site:dnb.nl

Het site-commando is ook geschikt om erachter te komen hoe een begrip in een bepaald land wordt uitgelegd. Daarvoor typt u achter site: een landencode, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

 land  code
 België  .be
 Duitsland  .de
 Europa  .eu
 Ierland  .ie
 Nederland  .nl
 Oostenrijk  .at
 Verenigd Koninkrijk  .uk
 Zwitserland  .ch

Zoekopdracht:

integriteit site:.be

Zoeken op type bestand

Met het commando filetype kunt u filteren op het type bestand waar de informatie in staat. In onderstaande tabel zijn enkele veelvoorkomende bestandstypen opgenomen.

 omschrijving  bestandstypen
 tekstdocumenten   pdf, txt, doc, docx, odt 
 rekenbladen  xls, xlsx, ods
 presentaties  ppt, pptx, odp

Zoekopdracht:

onafhankelijkheid filetype:pdf