Artikelindex

Op zoek naar bepaalde informatie, maar niets gevonden? Of juist teveel resultaten, zodat u zelf de informatie moet filteren? In dit artikel geven we tips om effectiever gebruik te maken van de zoekmachine.

Zoeken kan op verschillende manieren. We onderscheiden de volgende strategieën:

  • Van grof naar fijn. Hierbij begint u met een overkoepelend begrip en vervolgens perkt u de zoekopdracht steeds verder in. Deze strategie is zinvol als u op zoek bent naar algemene informatie over een onderwerp of als u in het begin nog niet precies weet wat u zoekt. Voorbeeld: u start met het zoekbegrip risico-analyse.
  • Van fijn naar grof. Bij deze strategie begint u met een zoekopdracht die zo precies mogelijk geformuleerd is. Leidt de opdracht niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u het zoekbegrip uitbreiden. Gebruik deze strategie als u op zoek bent naar specifieke informatie over een bepaald onderwerp. Voorbeeld: u start met de zoekbegrippen studierapport iia positie interne auditing nederland.
  • De gulden middenweg. Hierbij begint u met twee begrippen en aan de hand van de eerste resultaten bepaalt u of de zoekopdracht ingeperkt of uitgebreid moet worden. Voorbeeld: u begint met de zoekopdracht: voorziening onderhoud.

Voordat we de verschillende zoekmethoden bespreken, geven we eerst enkele tips over het gebruik van leestekens. Om verschillende zoekbegrippen of commando's te scheiden, gebruikt u een spatie. Andere leestekens, zoals het min-teken, de dubbele punt en het aanhalingsteken, volgen direct voor of na het zoekbegrip of commando.


Als een zoekopdracht tot teveel treffers leidt, is het zinvol de zoekopdracht in te perken. Dit kan op verschillende manieren.

Filteren op categorie

Nadat u een zoekopdracht heeft gegeven, verschijnen boven de treffers tabbladen met daarop de namen van categorieën. Voorbeelden van categorieën zijn normen en standaarden, beroepsorganisaties en toezichthouders. Vervolgens kunt u filteren op categorie door op een van de tabbladen te klikken. U keert weer terug naar alle zoekresultaten, door op het eerste tabblad te klikken (Alles).

Zoeken op meer begrippen

Meerdere begrippen in een zoekopdracht beperken het aantal resultaten. Kies begrippen die in elkaars verlengde liggen, zoals synoniemen of specifieke toepassingen van een algemene term. Voorbeeld:

calamiteit brand

Het is niet nodig speciale tekens te gebruiken, zoals de ampersand (&) of het plus-teken (+).

Zoekbegrip in juiste context plaatsen

Door meerdere zoekbegrippen te gebruiken, kunt u ook een woord in de juiste context plaatsen. Het woord controller wordt bijvoorbeeld gebruikt om een functionaris aan te duiden, maar ook als onderdeel in een computer. Vergelijkt u resultaten van de volgende zoekopdrachten:

controller boekhouding

en

controller device 

Bovendien kan hetzelfde woord in meerdere talen voorkomen, zoals brand in het Nederlands, Duits (in de betekenis vuur) en Engels (in de betekenis merk). Om alleen op de Nederlandse betekenis te zoeken, voegt u een synoniem toe:

brand vuur

U kunt ook het type document toevoegen waarnaar u zoekt, zoals een artikel, handboek of norm. Stel, u bent op zoek naar een artikel over XBRL:

XBRL artikel

Zoekbegrip uitsluiten

Met het minus-teken kunt u een begrip weglaten uit de resultaten. Deze methode is eveneens bruikbaar als een begrip meerdere betekenissen heeft en u alleen geïnteresseerd bent in een bepaalde context. Voorbeeld: u wilt meer weten over het beheersen van calamiteiten, zoals brand en overstromingen. In de resultaten treft u echter vooral informatie aan over de wijze waarop banken met crises in de geld- en kapitaalmarkt om moeten gaan. Gebruik dan de volgende zoekopdracht:

calamiteit -bank

Zoeken op zinssneden

Met aanhalingstekens kunt u zoeken op hele zinnen of delen daaruit. Dit kan handig zijn als u precies weet wat u zoekt. U heeft bijvoorbeeld een boek of artikel gelezen en u bent op zoek naar een digitale versie. Zoekopdracht:

"Voor u ligt de handleiding ZekeRE-Privacy"

U kunt deze methode ook gebruiken als u wilt weten of een bepaalde tekst ergens anders geciteerd is. Begrippen die uit twee losse woorden bestaan, zoals administratieve organisatie, hoeven normaliter niet omgeven te worden door aanhalingstekens.

Zoeken op locatie

Indien u wilt weten wat een bepaalde organisatie of instantie heeft gepubliceerd over een onderwerp, kunt u dat aangeven met het zogenaamde site-commando. U bent bijvoorbeeld op zoek naar publicaties van De Nederlandsche Bank over Mifid. Zoekopdracht:

mifid site:dnb.nl

Het site-commando is ook geschikt om erachter te komen hoe een begrip in een bepaald land wordt uitgelegd. Daarvoor typt u achter site: een landencode, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

 land  code
 België  .be
 Duitsland  .de
 Europa  .eu
 Ierland  .ie
 Nederland  .nl
 Oostenrijk  .at
 Verenigd Koninkrijk  .uk
 Zwitserland  .ch

Zoekopdracht:

integriteit site:.be

Zoeken op type bestand

Met het commando filetype kunt u filteren op het type bestand waar de informatie in staat. In onderstaande tabel zijn enkele veelvoorkomende bestandstypen opgenomen.

 omschrijving  bestandstypen
 tekstdocumenten   pdf, txt, doc, docx, odt 
 rekenbladen  xls, xlsx, ods
 presentaties  ppt, pptx, odp

Zoekopdracht:

onafhankelijkheid filetype:pdf

Indien een zoekopdracht in weinig treffers resulteert, staan de volgende mogelijkheden open. Allereerst kunt u de methoden om een zoekopdracht in te perken (zie boven) omdraaien, door te zoeken op minder begrippen en door geen gebruik te maken van het site-commando, het minus- en aanhalingsteken. Daarnaast is het mogelijk te zoeken naar synoniemen.

Zoeken naar synoniemen

Een specifiek zoekbegrip dat weinig gebruikt wordt, zal over het algemeen tot weinig treffers leiden. U kunt proberen een verwant begrip of synoniem in uw opdracht op te nemen met operator '|' (verticale streep). U wilt bijvoorbeeld meer weten over autorisaties, maar bent niet tevreden met de resultaten. Probeer dan het volgende:

autorisaties | bevoegdheden

U kunt hiermee ook een zoekopdracht in meerdere talen uitvoeren:

autorisaties | berechtigungen | authorisations

Door een combinatie van de zoekmethoden die we hier boven hebben besproken, kunt u de nauwkeurigheid van de resultaten verhogen. We geven enkele voorbeelden.

Zoeken naar documenten waarin twee zinssneden voorkomen:

"gezamenlijke werkgroep" "centrale banken"

Zoeken naar documenten waarin in ieder geval het woord beleid voorkomt en de woorden risico of bedreiging of beide:

beleid risico | bedreiging

Zoeken naar informatiebeveiliging in pagina's uit Nederland zonder het woord congres:

informatiebeveiliging -congres site:.nl

U weet dat bepaalde informatie bestaat, maar deze kunt u niet terugvinden met de zoekmachine. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

  • De pagina is nog niet opgenomen in de zoekmachine, de filters voor een bepaalde website zijn verkeerd ingesteld of een pagina is te laag gewaardeerd, zodat de resultaten ervan onderaan verschijnen. Oplossing: gebruik het contactformulier om ons op de hoogte te stellen.
  • De informatie wordt niet door de zoekmachine gevonden, omdat de eigenaar hiervoor geen toestemming heeft gegeven.